Habitatges

Casa de Mali ha donat suport a el projecte de construcció d’habitatges per a la comunitat. Aquestes són cases permanents on s’estableixen nuclis familiars a l’estil tradicional africà formats per:

  • 5-6 cases per nucli.
  • Un espai central per cuinar, menjar, reunió …
  • Serveis comuns entre diversos nuclis: punt d’aigua potable (pou), latrines i safareig. Serveis sanitaris com la petita infermeria. També hi ha una petita administració, menjador comunitari i cuina. Està previst la construcció d’una biblioteca per a nens i adults i un espai esportiu i infantil.

Actualment Casa de Mali està treballant en el desenvolupament de el projecte per construir 4 habitatges per poder albergar als futurs mestres, per garantir la seva comoditat al no haver de desplaçar-se cada dia tants km per desenvolupar el seu treball i així es mostrin motivats per fer la seva tasca. Actualment viuen en unes cases cedides pel poblat que no tenen les condicions adequades. En el nostre projecte contemplem el construir un habitatge d’uns 20m2 per a cada professor, reunides en un conjunt enjardinat, amb serveis de latrines i dutxes exteriors als habitatges.

Aquestes cases seran temporals destinades a formadors, personal treballador i visitants mentre duri el projecte. Aquestes consten de:

  • Habitació amb bany per a formadors i personal
  • Serveis comuns