Economia

El PIB de Mali el 2018 era de 14.547M € que representa el lloc 172 en el panorama internacional. El seu PIB per càpita és de 763 €. Evolució positiva tenint en compte que el 2008 era de 489 €.

No obstant això, si ens fixem en el segon gràfic, veiem que el creixement del PIB per càpita (% anual) no és uniforme / exponencial en els últims anys. A l’ésser un país en desenvolupament, el PIB tindrà tendència a augmentar tret que succeeixi un xoc fort, com per exemple, el 2012 que Mali va patir un cop d’estat.

pib malipim mali

Exportacions i importacions de Mali

L’economia maliana es basa en el seu sector agrari, que genera el 41% del PIB. El sector serveis aporta el 40% i la indústria el 18%.Mali depèn de les producció d’or i productes agrícoles, com el cotó. Juntament amb els productes d’origen animal representen gairebé el 80% de beneficis en exportacions.

Però les vendes a l’exterior representen només el 20% del seu PIB, un baix percentatge comparat amb altres països.Els països que reben aquestes exportacions són: Sud-àfrica, Suïssa i l’Índia (Dades de Observatory of Economic Complexity: Mali 2017).

En 2017 Mali va ser un dels països amb més importacions de el món (el 126), gastan un total de $ 4.56B.En els darrers 5 anys, el país ha augmentat en un 4.6% la seva despesa anual.

Els seus majors importacions són el petroli refinat, que representa un 18% del total de les importacions, seguit pels medicaments envasats amb un 4.47%. Els països d’origen dels productes són: Senegal, França i la Xina.

Com el PIB ha tingut un creixement estable de l’5.3%, la productivitat agrícola ha augmentat i els nivells d’inflació s’han mantingut per sota de la mitjana a la regió, l’FMI i el Banc Mundial han continuat el seu finançament al país.

Segons una publicació de l’FMI, destaca la reactivació econòmica de Mali des de 2017 tot i els atacs persistents en la seguretat.