Formació i Ocupació

Casa de Mali treballa per fomentar una educació bàsica i oferir capacitació per a aquells malians que ho necessitin i que per tant puguin tenir accés a un lloc de treball o oferir les eines perquè puguin ser emprenedors i iniciar el seu projecte.

FORMACIÓ I OCUPACIÓ A MALI

 A DJÉLIBANI (Siby)

Des de 2008 amb l’Associació per al Desenvolupament de Djélibani (AD2) implementem en matèria de formació i ocupació, dins de el programa global, els següents projectes:

  • Tallers agrícoles per fer compost.
  • Tallers d’emprenedoria per poder vendre els excedents de producció en els mercats.
  • Tallers d’artesania: espais amb les eines necessàries perquè els malians desenvolupin aquesta activitat.
  • Tallers de reciclatge: espai on es classificaran els residus produïts per la comunitat per a la seva reutilització.
  • Taller d’elaboració de maons: espai per a l’obtenció de blocs d’argila en diferents dimensions. El taller comptarà amb les eines necessàries per a la seva obtenció.

A BAMAKO

Des 2019 col·laborem amb un orfenat de 60 dones adolescents a Bamako, l’ Associació d’Appui a la Scolarisation de Filles “Jgiya Bon” (A.S.F.) amb els següents projectes:

  • Creació d’un hort perquè les dones i tallers de formació en agricultura amb la finalitat que es capacitin per a la seva producció i venda de productes.
  • Capacitació en infermeria per a les dones perquè posteriorment puguin treballar en aquest ofici.
  • Tallers de costura: compra de màquines de cosir i material tèxtil. Fruit del COVID-19 les dones estan fabricant mascaretes per garantir la protecció i seguretat de la seva comunitat.

FORMACIÓ I OCUPACIÓ A CATALUNYA

Casa de Mali va implementar un projecte de formació en diferents oficis per als malians residents a Catalunya per tal de poder desenvolupar llocs de treball.

Es van signar tres contractes amb empreses catalanes de el sector agrari i alimentari situades a Sant Jaume (Deltebre). La creació d’ocupació va començar mitjançant la contractació de 4 malians que es trobaven en situació d’atur des de feia més d’un any. Per aconseguir aquest objectiu vam signar un acord de col·laboració amb els propietaris de 2 grans granges agrícoles, on a més de treballar, aquestes persones van rebre una formació.

Casa de Mali en col·laboració amb Fundació TriniJove va dissenyar un programa per formar i capacitar joves malians residents a Catalunya, en oficis relacionats amb l’hostaleria, l’agricultura, la construcció, la forja i la fusta. L’objectiu principal és aconseguir que un cop les persones rebin la formació i el seu corresponent diploma, en col·laboració amb l’ANPE i el Ministeri de l’Ocupació i la Formació Professional, puguin accedir a un lloc de treball a Mali. Amb això, s’aconsegueix la disminució de la migració per necessitat o un retorn de qualitat al seu país d’origen.

També col·laborem amb la Cambra de Comerç de Barcelona en un seminari informatiu sobre les oportunitats de negoci que ofereix Mali a empreses catalanes.